Goede doelen

Er bestaan vele goede doelen, misschien wel te veel. Spreekwoordelijk gezien kan door de bomen het bos niet meer gezien worden. Het wordt dan ook hoog tijd dat er gekapt gaat worden, maar natuurlijk wel duurzaam. Goede doelen die grote raakvlakken met elkaar hebben, moeten samenwerken (en op den duur samengaan) in plaats van elkaar te beconcurreren omwille geld binnen te halen. (Interim) managers moeten niet zichzelf als goed doel gaan beschouwen en goede doelen moeten niet tot doel hebben jaarlijks hun eigen vermogen te laten groeien. Desalniettemin wordt er natuurlijk ook goed werk geleverd.

De roep om transparantie neemt toe. Organisaties moeten laten zien waar de giften vandaan komen en hoe ze deze besteden. Om hieraan bij te dragen, laat ik hieronder zien welke goede doelen jaarlijks op mijn bijdrage kunnen rekenen.

KWF - KWF Kankerbestrijding
Kanker behoort tot de grootste doodsoorzaken in de (Westerse) wereld. Bijna iedereen heeft in zijn naaste omgeving wel een dierbare verloren aan de gevolgen van kanker. Voorkomen is beter dan genezen. Een gezonde levenswijze kan reeds een groot aantal kankergevallen voorkomen. Echter, een gezonde levenswijze is geen garantie voor het niet krijgen van kanker. Daarom is het belangrijk dat er onderzoek kan blijven worden gedaan naar het ontwikkelen van medicijnen en therapieŽn die helpen de vele vormen van kanker te genezen. De KWF Kankerbestrijding, voorheen Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding, zet zich hiervoor in.
Unicef - Stichting Nederlands Comitť Unicef
Kinderen zijn de toekomst. Maar dan moeten die kinderen wel een kans krijgen. Gezonde voeding, schoon drinkwater, vaccinaties en scholing vormen een belangrijke basis voor de ontwikkeling van kinderen. Unicef zet zich in voor de rechten van het kind in gebieden waaraan het aan bovengenoemde noodzakelijke factoren ontbreekt of ernstig te kort schiet. Door te investeren in deze kinderen, krijgen niet alleen de kinderen een (betere) toekomst in het vooruitschiet, maar wordt eveneens een belangrijke basis gevormd voor de verdere ontwikkeling van desbetreffende gebieden. Maar zonder U geen Unicef.
WNF - Wereld Natuur Fonds
De natuur met haar diversiteit aan flora en fauna is een groot goed. Door menselijk toedoen is de natuur echter uit balans gebracht. Planten en dieren worden met uitsterven bedreigd en dit zal op termijn ook ernstige gevolgen hebben voor de mens. Het is daarom van belang dat de resterende natuur zo duurzaam mogelijk beheerd wordt. Duurzaam natuurbeheer dient in goede samenwerking met de plaatselijke bevolking te geschieden. Het WNF steunt projecten waarbij zowel de natuur als de mens gebaat is. Leven in harmonie met de natuur is ook voor ons van vitaal belang.