Inleiding Ontwikkelingsproject Kenia

In de zomer van 1993 ben ik met een groep vanuit World Servants Europe bijna drie weken naar Kenia geweest om daar voor en met de plaatselijk bevolking een schooltje te bouwen. World Servants is een interkerkelijke stichting die jongeren uit verschillende kerken en groepen werft voor projecten in de Derde Wereld. World Servants is een vorm van christelijke hulpverlening waarbij heel praktisch de handen uit de mouwen worden gestoken. Het motto van World Servants is dan ook “Bouwen aan jezelf door te bouwen voor een ander”.

Destijds heb ik een uitgebreid verslag gemaakt, welke hier tekstueel in zijn oorspronkelijke staat weergegeven wordt. In het eerste gedeelte wordt achtergrondinformatie gegeven over Kenia, wat voor een deel gedateerd zou zijn, en in het tweede gedeelte wordt ingegaan op het daadwerkelijke project. Op de christelijke inslag na – het was de spreekwoordelijke druppel die ertoe geleid heeft dat ik nu als atheďst door het leven ga – heb ik het project als zeer positief ervaren. Het was een hele ervaring om als zestienjarige naar een ver land te reizen om daar samen met veelal leeftijdsgenoten de handen uit je mouwen te steken voor mensen die bijna niets bezitten.