Inleiding Islam in Nederland

Na de aanslagen op het World Trade Center in New York op 11 september 2001 zijn de verhoudingen tussen de Westerse wereld en de Arabische wereld op scherp gesteld. Een spanningsveld werd gecreŽerd tussen moslims en niet-moslims. De tweede Golfoorlog in het voorjaar van 2003 was nog eens extra olie op het vuur, alsook de verergerde toestand tussen Israeli's en Palestijnen. Ook in Nederland waren spanningen waarneembaar door uitspraken van onder meer wijlen Pim Fortuyn en Ayaan Hirsi Ali enerzijds en verscheidene imams anderszijds. Op eens wist heel Nederland dat er zo'n een miljoen moslims in het land wonen.

Deze grote groep moslims komen niet zomaar uit de lucht vallen. In de derde klas van het atheneum moest ik voor geschiedenis een werkstuk maken over een vrij te kiezen onderwerp. Toen heb ik gekozen voor de islam in Nederland. Destijds - we schrijven 1992 - woonden er circa driehonderd vijftigduizend moslims in Nederland. Mijn beweegreden voor dit onderwerp te kiezen was met name om meer over deze godsdienst en bijbehorende gebruiken en gewoonten te weten te komen, aangezien moslims een steeds belangrijker rol in de Nederlandse samenleving zouden gaan spelen.

Vanwege de actualiteit van het onderwerp, leek het me niet onaardig om dit werkstuk op het internet te publiceren. De context van het werkstuk met vraagstelling en conclusies heb ik hierbij achterwege gelaten. Tevens zijn de delen over de gevolgen van de komst van de islam naar Nederland uit het oogpunt van Nederlanders en dat van moslims zelf verwijderd, aangezien de inhoud volledig achterhaald is. Verder is de tekst alleen bewerkt op grammatica en spelling. Inhoudelijk is er dus niets gewijzigd. De lezer moet zich dan ook realiseren dat het door een 14-jarige is geschreven.

De eerste vijf secties gaan over de islam in het algemeen. Vervolgens wordt in twee secties ingegaan op het ontstaan van de islam onder de twee meest voorkomende islamitische bevolkingsgroepen in Nederland. De twee daarop volgende secties gaan in op twee belangrijke instroommechanismen van moslims in Nederland. De voorlaatste sectie behandeld een aantal cartoons met betrekking tot de islam. Tot slot wordt de bronvermelding genoemd.