Dossiers

Internet kan gezien worden als een groot netwerk van servers waarop de aanwezige informatie gedeeld kan worden. Er is veel informatie aanwezig, welke bovendien door tussenkomst van zoekmachines meestal makkelijk toegankelijk is. Een toenemend aantal internetaansluitingen en een hoge mate van anonimiteit maken internet laagdrempelig. De hoeveelheid aan informatie groeit iedere dag. Ook ik wil mijn bijdrage leveren door een aantal enigszins relevante documenten op dit netwerk te zetten.

Op dit moment is de inhoud nog tamelijk beperkt. De bedoeling is dat er op termijn meer onderwerpen te vinden zijn, maar deze dienen eerst nog bewerkt te worden. In ieder geval zullen mijn beide afstudeeropdrachten aan bod komen. Dit betreft een onderzoek op het gebied van organische zonnecellen en op het gebied van de positie van de Nederlandse biotechnologie industrie.